top of page

Disclaimer voor diemae.com


Diemae (Kamer van Koophandel: 81899491) verleent u hierbij toegang tot diemae.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.  Diemae behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Diemae spant zich in om de inhoud van diemae.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De op diemae.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Diemae. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op diemae.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Diemae. Voor op diemae.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Diemae nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Diemae. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Diemae, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig 
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page